Казкотерапія

Альтернативи інтернатам на Тернопіллі поки не створили

КазкотерапіяНавчання та отримання досвіду – це єдина можливість для дитини із синдромом Дауна включитися в нормальне суспільне життя, набути впевненості, свободи мислення та максимально можливої самостійності

Право інвалідів на інтеграцію в суспільство – це основний принцип міжнародних стандартів. Але у нашому місті така практика не є поширеною.

Діти із різними вадами розвитку, в тому числі і з синдромом Дауна, в більшості випадків залишаються відрізаними від суспільства.

– Навчання та отримання досвіду – це єдина можливість для такої дитини включитися в нормальне суспільне життя, набути впевненості, свободи мислення та максимально можливої самостійності, – говорить голова Тернопільської обласної організації "Центр сприяння дітям з синдромом Дауна "БебіКо" Ольга Гордієнко. – Але у нас до таких дітей іноді ставляться не дуже доброзичливо.

За чинним сьогодні законодавством ніхто не має права змушувати батьків віддавати дитину до спеціальної школи. Однак альтернативи спеціальному закладу для навчання дитини з особливими потребами поки що не створили.

– Загалом, щоб включити таку дитину в загальну систему освіти, треба спиратися на правову ідеологію рівності всіх дітей незалежно від статусу, стану здоров’я чи раси, – каже голова організації. – Тож насамперед нам необхідно подолати негативне ставлення суспільства до таких особливих людей.

Це дозволить забезпечити кожній дитині місце в соціумі, школі, дитячому садку, гуртку чи майстерні.

– Але таке навчання потребує гнучких підходів, спеціальних знань, кваліфікованих фахівців, додаткових послуг та ресурсів, – зауважує Ольга Гордієнко.

Крім цього, необхідно вдосконалювати і законодавство. Конституція України у статті 53 гарантує всім громадянам право на освіту.

– Закон України "Про освіту" нібито не обмежує можливостей здобуття освіти дітьми з особливими потребами, проте серед великої кількості різновидів закладів та форм навчання не згадує про інтегроване навчання, – каже голова організації. – Та водночас у Законі України "Про загальну середню освіту" згадуються діти з особливими потребами як "діти для навчання у спеціальних загальноосвітніх школах, тобто школах-інтернатах", але не йдеться про можливості їхньої інтеграції.

У концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, що схвалена Постановою Кабінету Міністрів України, задекларований перехід до інтегрованого навчання і виховання дітей-інвалідів від ізольованого інтернатного виховання й поступову інтеграцію дітей-інвалідів у дитячі дошкільні заклади та загальноосвітні школи, — каже пані Гордієнко. — Серед напрямів реабілітації передбачене перебування дитини-інваліда в дитячому колективі, без ізоляції від суспільства, в умовах звичайного середовища. Саме цим і займається наш заклад.